Thừa Thiên - Huế: Công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh
  
Update8/23/2022 8:37:52 AM
Chiều 22/8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế được quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, quyết định thành lập có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để hoạt động. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh hiện nay, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành.

Trên cơ sở hợp nhất giữa hai đơn vị, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký quyết định điều động ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.

Điều động ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh và ông Đặng Quang Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Khang làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế.

Quyết định điều động ông Huỳnh Minh Khang - Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Thời hạn giữ chức vụ đối với các cán bộ vừa được điều động và bổ nhiệm trên là từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/8/2027.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh có vai trò quan trọng trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Trí Đức
https://baoxaydung.com.vn/
 Print]