Thông báo số điện thoại tiếp nhận kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến thủ tục đầu tư
  
Cập nhật:05/10/2021 3:45:33 SA
THÔNG BÁO:

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có kiến nghị, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ĐTDĐ: 0914001969

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư); ĐTDĐ: 0905768555

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]